1800969698

Ngôn ngữ: |


LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM VÀ CHÚC TẾT BỆNH VIỆN

2018-02-21 04:56:10

Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết bệnh viện


ÔNG VƯƠNG PHƯƠNG NAM - PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH THĂM VÀ CHÚC TẾT BỆNH VIỆN

2018-02-21 04:49:22

Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Vương Phương Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện.


7 triệu chứng cảnh báo ung thư

2018-02-02 07:26:01

7 triệu chứng cảnh báo ung thư