1800969698

Ngôn ngữ: |THỰC HIỆN TUẦN LỄ XANH - SẠCH -ĐẸP

2017-12-11 14:48:56

Bệnh viện Thanh Vũ đã tổ chức phong trào "Tuần lễ xanh - sạch - đẹp" nhằm đề cao vấn đề bảo vệ môi trường, mang lại bầu không khí trong lành, sạch đẹp tại bệnh viện.


quy hoạch 05 năm phát triển bệnh viện cơ sở II_2017-2022

2017-12-11 14:09:43

quy hoạch 05 năm phát triển bệnh viện cơ sở II


cập nhật thông tin dược lý đối với họat chất Diacerein

2017-12-11 10:53:07

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều trị và giảm tối thiểu tác dụng không mong muốn của thuốc. Tổ thông tin thuốc xin cập nhật thông tin dược lý đối với hoạt chất Diacerein như sau: