1800969698

Ngôn ngữ: |


THÔNG BÁO (V/v xảy ra phản ứng có hại của thuốc)

2017-08-16 09:51:11

Tháng 4/2017, test thuốc trước khi tiêm, chuẩn bị đầy đủ thuốc-VTYT xử trí trong trường hợp xảy ra ADR và lựa chọn thuốc phù hợp với chỉ định, ít xảy ra ADR.


Dung môi chứa Glucose và nguy cơ hạ natri

2017-08-16 09:50:52

Dung môi chứa Glucose và nguy cơ hạ natri

Dung môi chứa glucose, đặc biệt chứa G5 không nên được sử dụng như một dung dịch thay thế mà không có thăng bằng nước điện giải thích hợp


khuyến cáo chỉ định điều trị phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

2017-08-16 09:50:37

THÔNG BÁO

(V/v khuyến cáo chỉ định điều trị phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc)

một số thuốc cần có chỉ định điều trị phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hộp thuốc


Thông tin các chuỗi báo cáo ADR nghiêm trọng

2017-08-16 09:50:20

cập nhật “Thông tin các chuỗi báo cáo ADR nghiêm trọng”