1800969698

Ngôn ngữ: |


STT Tên văn bản Loại văn bản Thời gian
1 KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH 2017-02-14 14:49:06
2 LOÃNG XƯƠNG VÀ GÁNH NẶNG LOÃNG XƯƠNG 2017-04-01 08:50:23
3 DANH SÁCH NHÂN LỰC CƠ SỞ 2 - SYT DUYỆT - (31-12-2016) 2017-08-08 13:58:40
4 DANH SÁCH NHÂN LỰC CƠ SỞ 1 - SYT DUYỆT - 31-12-2016 2017-08-08 14:07:25
5 TỰ KT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 2017-11-24 13:55:47
6 báo cáo đánh giá bệnh viện - cơ sở 2 2017-11-24 14:06:53
7 báo cáo đánh giá bệnh viện - cơ sở 1 2017-11-24 14:07:32
8 TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ 2017-12-04 16:00:54
9 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NVYT NĂM 2017 2017-12-04 16:01:50
10 QUY HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN CS1 2017-2022 2017-12-04 16:02:53
11 RỐI LOẠN NHỊP TRONG HỘI CHỨNG VÀNH CẤP 2017-12-08 09:58:11
12 QUY HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN CSII - 2017-2022 2017-12-11 14:00:13
13 báo cáo đo lường chỉ số 2017-12-12 08:34:26
14 DMKT Bộ Y tế phê duyệt bổ sung 2017-02-02 08:50:01
15 DMKT Bộ Y tế phê duyệt 2017-02-02 08:51:01
16 QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH 2017-12-23 14:24:42
17 QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHI 2017-12-23 14:25:11
18 QUY TRÌNH CHĂM SÓC HỒI SỨC CẤP CỨU 2017-12-23 14:25:55
19 QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGOẠI 2017-12-23 14:26:24
20 CHẤT LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2018-01-31 13:52:13
21 TUỔI ĐỘNG MẠCH 2018-01-31 13:53:39
22 QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 2018-02-07 15:46:42
23 BÁO CÁO LOÃNG XƯƠNG - BS LÂM QUỐC NA 2018-02-22 09:50:33
24 CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIÊM GAN SIÊU VI 2018-02-22 10:00:12
25 CÁC CON ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN CỦA VIÊM GAN SIÊU VI 2018-02-22 10:01:04
26 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN 2018-02-22 10:02:20
27 CẬP NHẬT CƠ CHẾ BỆNH SINH VÀ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 2018-02-22 10:04:20
28 CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP 2018-02-22 10:10:23
29 CẬP NHẬT COPD VÀ VAI TRÒ THUỐC GIÃN PQ TRONG ĐIỀU TRỊ - PGS.TS TRẦN VĂN NGỌC 2018-02-22 10:12:32
30 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA VIÊM GAN SIÊU VI C 2018-02-22 10:14:12
31 KHÁNG ĐÔNG TRONG RUNG NHĨ - BS NGUYỄN TRI THỨC 2018-02-22 10:15:06
32 CỘNG HƯỞNG TỪ: CHỈ ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG - Ths. Bs NGUYỄN MINH ĐỨC 2018-02-22 10:16:29
33 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC - Ths Bs LÊ VĂN TƯ 2018-02-22 10:18:21
34 NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC THẢM LĂN 2018-02-22 10:26:35
35 KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ CÁC NGUY CƠ TIM MẠCH - PGS. TS. Nguyễn Văn Trí 2018-02-22 10:27:39
36 RỐI LOẠN LO ÂU TỪ TRIỆU CHỨNG ĐẾN ĐIỀU TRỊ - TS. BS. NGÔ TÍCH LINH 2018-02-22 10:29:04
37 PHỐI HỢP THUỐC HẠ ÁP: ĐƯỢC VÀ MẤT - PGS TS Trần Kim Trang 2018-02-22 10:30:09
38 PRP 2018-02-22 10:30:59
39 BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN KHÁNG TRỊ - TS. BSCKII Trần Thị Khánh Tường 2018-02-22 10:32:06
40 ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP VÀ NGĂN NGỪA ĐỘT TỬ TRONG HỘI CHỨNG VÀNH CẤP - BSCKII NGUYỄN TRI THỨC 2018-02-22 10:33:07
41 VIÊM GAN C 2018-02-22 10:33:41
42 THÁI ĐỘ XỬ TRÍ BƯỚU GIÁP NHÂN - TS BS LÂM VĂN HOÀNG BVCR 2018-02-22 10:34:35
43 THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG - TS.BS TĂNG HÀ NAM ANH 2018-02-22 10:35:31
44 TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP - PGS TS BS Lê Anh Thư 2018-02-22 10:36:48
45 VACCINE NGỪA CÚM 2018-02-22 10:37:29
46 ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C - BS.CKII HUỲNH THỊ KIM YẾN 2018-02-22 10:38:22