1800969698

Ngôn ngữ: |


STT Tên văn bản Loại văn bản Thời gian
1 PHỤ LỤC TIÊM AN TOÀN 2016-11-26 14:00:13
2 QUY TRÌNH AN TOÀN SỬ DỤNG THUỐC 2016-11-26 14:01:21
3 QUY TRÌNH NHẬN DẠNG NGƯỜI BỆNH 2016-11-26 14:02:19
4 Nghiệm pháp gắng sức thảm lăn 2017-02-14 14:41:52
5 KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH 2017-02-14 14:49:06
6 HIỂU BIẾT HIỆN NAY VỀ BỆNH UNG THƯ 2017-02-28 09:31:16
7 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B,C 2017-02-28 09:32:59
8 THAY ĐỔI THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 2017-03-07 15:38:54
9 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN NGƯỜI BỆNH 2017-03-07 15:40:14
10 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN NỘI SOI ĐẠI TRÀNG TIỀN MÊ 2017-03-09 13:55:53
11 Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích 2017-03-27 14:55:05
12 Quy trình cấp giấy nghĩ việc hưởng BHXH và không hưởng BHXH 2017-03-27 14:57:23
13 Quy trình chăm sóc ngoại viện 2017-03-27 14:58:13
14 Quy trình Khám sức khỏe 2017-03-27 14:58:46
15 Quy trình tán sỏi ngoài cơ thể 2017-03-27 14:59:11
16 Quy trình thực hiện dịch vụ đưa đón 2017-03-27 15:00:50
17 Quy trình tiếp đón và khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh 2017-03-27 15:21:04
18 LOÃNG XƯƠNG VÀ GÁNH NẶNG LOÃNG XƯƠNG 2017-04-01 08:50:23
19 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC - Ths.Bs Lê Văn Tư 2017-04-01 08:57:04
20 CÁC TÀI LIỆU HDSD NEW PRP Pro KIT TRONG ĐIỀU TRỊ CƠ XƯƠNG KHỚP - THẨM MỸ 2017-04-22 10:28:40
21 THOÁI HÓA CỘT SỐNG LƯNG-CỘT SỐNG CỔ 2017-04-22 10:31:33
22 TS.BS Tăng Hà Nam Anh - tài liệu thoái hóa cột sống thắt lưng 2017-04-24 10:27:20
23 DANH SÁCH NHÂN LỰC CƠ SỞ 2 - SYT DUYỆT - (31-12-2016) 2017-08-08 13:58:40
24 DANH SÁCH NHÂN LỰC CƠ SỞ 1 - SYT DUYỆT - 31-12-2016 2017-08-08 14:07:25
25 TỰ KT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 2017-11-24 13:55:47
26 báo cáo đánh giá bệnh viện - cơ sở 2 2017-11-24 14:06:53
27 báo cáo đánh giá bệnh viện - cơ sở 1 2017-11-24 14:07:32
28 TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ 2017-12-04 16:00:54
29 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NVYT NĂM 2017 2017-12-04 16:01:50
30 QUY HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN CS1 2017-2022 2017-12-04 16:02:53
31 RỐI LOẠN NHỊP TRONG HỘI CHỨNG VÀNH CẤP 2017-12-08 09:58:11
32 QUY HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN CSII - 2017-2022 2017-12-11 14:00:13
33 báo cáo đo lường chỉ số 2017-12-12 08:34:26
34 DMKT Bộ Y tế phê duyệt bổ sung 2017-02-02 08:50:01
35 DMKT Bộ Y tế phê duyệt 2017-02-02 08:51:01